skip to Main Content
Kandidat Fri konst

Lisa Broms

Photo: Kjell Kaminha

Photo: Kjell Kaminha

Photo: Kjell Kaminha

Havsdjur

En bild av två delfiner. Jag vet inte var de befinner sig, kanske i havet, kanske i en bassäng på SeaWorld. De skrattar, lutar sig mot varandra. En annan bild av två personer. Den ena sittandes med vatten upp till midjan, den andra står upp, sträcker sig mot personen i vattnet.
Likt människor har delfiner komplexa sociala relationer och språk. Experiment har gjorts där forskare har försökt efterlikna delfiners ljud. I ett annat experiment försökte man istället lära delfiner att tala engelska. Inget av dessa experiment har lett fram till ett gemensamt sätt att kommunicera på.

@inflykt
www.lisabroms.com
lis4broms@gmail.com