skip to Main Content
Kandidat Design

Madicken Larsson Plado

The Ritual

The Ritual är en trailer för en interaktiv informationskampanj utformad som en hemsida. På hemsidan tror sig besökaren få uppleva en andlig ritual innehållande magiska kort som säger sig berätta sanningen. När besökaren har valt ut tre kort kommer den ”riktiga” sanningen fram. Besökaren måste offra sin data för att få reda på kortens betydelse. Ritualen är en del av dramaturgin för att förmedla kampanjens budskap. Kampanjen uppmanar till reflektion och diskussion kring integritet på internet, inte bara genom att förmedla information genom text, utan med hjälp av interaktivt berättande. Projektet presenteras genom en animerad trailer gjord i Adobe Illustrator, After effects och Premiere pro. Bildspråket är inspirerat av esoteriska symboler, internetkultur och populärkultur.

madickenlarsson@gmail.com

@madicken.lp