skip to Main Content
Master Möbeldesign

Maike Brandl

Photo Leo Palmer

Photo Leo Palmer

Photo Leo Palmer

Photo Leo Palmer

Photo Leo Palmer

Photo Leo Palmer

Photo Leo Palmer

Photo Leo Palmer

Photo Leo Palmer

Series20 – Conscious Geometries

[samtida tillämpning av Bauhaus]

Jag strävar efter att designa möbler som kan existera i olika sammanhang med bibehållen form, utförda i varierande material.

Inledningen på projektet var mitt intresse för Bauhaus Design och deras designfilosofi. Jag inspireras av designprincipen cirkel, triangel och kvadrat, vilka utvecklades av Wassily Kandinsky (1866-1944), en rysk målare som undervisade på den tyska konstskolan Bauhaus från 1922 till 1933.

Min avsikt med ”Series20” var att skapa en serie möbler med ett starkt skulpturalt och grafiskt utseende. Jag strävade efter att höja värdet av ärlighet i materialet och utveckla enkla möbler, med hållbarhet som underliggande princip. Projektet gav möjligheten att kombinera olika material. Objekt baserade på en enkel konstruktionsmetod och reducerade former visar hur höga värden inte kräver  komplexitet.

Konceptet med lim- och skruvfria fogar erbjuder montering utan verktyg. Användningen av högkvalitativa material och utbytbara delar ger en långvarig produkt. Utrymmesbesparande förpackningar ger liten lagringsvolym och bekvämare transport i en tid där allt ständigt förändras.

studio@sparvdesign.com

Instagram S_P_A_R_V