skip to Main Content
Kandidat Keramikkonst

Malin Uhlén

Yesterdays

Naturen är ett kretslopp av att skapa nya formationer och att bryta ner vad som uppstår. Mänskliga konstruktioner bevaras för att behålla funktion och det vi tillverkar kommer att bestå, vilket får mig att tänka på vad som kommer att finnas när vi inte finns mer.

Skulpturerna skildrar en framtid utanför vår verklighet som redan tillhör det förflutna. Mänskligt framställda objekt och fragment från vår tid har kombinerats med uttryck som representerar naturens inverkan.

Vår kunskap är grunden för vad som är tänkbart eftersom det inte går att föreställa sig det vi inte kan relatera till. Ändå betraktar vi någonting som kan ha hänt eller kan hända – ett spekulativt scenario utifrån en nutida verklighet.

malinuhlen@gmail.com

@malinuhlen