skip to Main Content
Master Keramikkonst

Marilen Rauch

Photo David Eng

Photo David Eng

Photo David Eng

Material Soundscapes

Material Soundscapes är en interaktiv installation av själv utvunnen lera och fältinspelningar. Publiken bjuds in till att lyssna på ljudlandskapen av fyra platsspecifika leror och processen de genomgår för att bli en användbar materia. Genom att röra leran och metallhandtaget samtidigt skapas en miljö av interaktion som stimulerar till en dialog mellan materia (lera), platser och människor.

I min konstnärliga praktik utforskar jag platser i min omgivning på deras leravlagringar, gräver hål i jorden, samlar lera från byggarbetsplatser och bearbetar materialet – en tidskrävande process. Genom att göra detta engagerar jag mig på djupet i min miljö och får kunskap om dess specifika material och ljudegenskaper.

De platser jag besökt de senaste två åren ligger i storgöteborg: Storgatan, Delsjön, Nääs och Brännö. Varje plats, material och tid på dygnet har sin egen inneboende ”röst” och unika ljudbild. Genom att fånga ljuden och omvandla dem till kompositioner uppstår en platsspecifik lersymfoni. Med mitt arbete avser jag att skapa en känsla av material- och platsidentitet genom att göra så att lera kan anas på ett akustiskt, taktilt och visuellt sätt.

 

Ljuddesign och komposition: Nils Edte

info@marilenrauch.com

www.marilenrauch.com

@liv_marilen