skip to Main Content
Kandidat Design

Mathilda Högberg

Det som varit Nu

Att skapa med händerna är en instinkt hos alla, men i och med industrialiseringen försvann nödvändigheten att skapa objekt och vi konsumenter drevs längre och längre från produktionen – något som i sin tur skapat en distans till vem och vad som ligger bakom ett objekt. Så hur kan man genom design skapa intresse kring hantverk som inte får så mycket uppmärksamhet?  Projektet ”Det som varit Nu” handlar om knyppling, och tanken är att genom design skapa förståelse kring tiden, materialet och kunskapen bakom ett knypplat objekt.

Idén är att väcka nyfikenhet kring slöjd och hantverk genom två metoder; Den första genom att tolka det färdiga hantverket, den färdiga spetsen, visuellt. Detta gjordes genom att spetsen skannades och gavs en ny identitet i det digitala en översättning från en teknik till en annan. Spetsen drogs  upp i skala, materialet byttes från tråd till trä, och blev bakstycket på en kökssoffa. Spetsen gick från ett litet komplicerat dekorativt objekt till en stor bärande konstruktion.

Den andra metoden var att tolka själva tekniken, hantverket, alltså knypplandet i sig, och använda själva tekniken för att skapa ett intresse. Detta ledde till en möbel som lär konsumenterna grunderna i knyppling och använder också knypplingen för att montera möbeln. Detta för personer värdesätter sin egen tid högre än andras – genom att själv lägga tid och engagemang i ett objekt så värdesätter vi det helt enkelt högre.  Får man knyppla ihop möbeln själv skapar man ett större värde till objektet.

mathildabild@gmail.com

Tel: 0705235051

Instagram: mathilda_hogberg