skip to Main Content
Kandidat Design

Olle Sahlqvist

Biomimicry Furniture Design

Biomimicry furniture design är en fortsättning på att försöka bjuda in naturen fysiskt och psykologiskt in i våra dagliga liv. Med form och material koppla våra sinnen närmare till naturen och gro en hälsosam relation mellan oss. Möbeln är gjort av mycelium vilket är nätverket under svampen som fungerar som naturens nedbrytare. Den är inspirerad av Red cup fungi och formad efter dess estetik och funktion. Projektet innehåller en materialanalys och en form utvecklingsmetod guidad av naturens design och karaktär. En odlingsbar möbel som använder sig av restmaterial från träindustrin och matindustrin som har en CO2 negativ effekt. Projektet är inte ett skrik för miljö situationen utan mer som en inbjudan till att förstå naturens funktion och form. Hur vi kan bli inspirerade av the olika ekosystemen och naturens problemlösningsmetoder. Det första 1:1 experimentet blev misslyckat men den kommer att utvecklas vidare till en hälsosam mycelium möbel. När den är färdig kommer det bli en möbel formad efter en svamp, gjord av svamp, för våra svampar.

olle.sahlqvist@gmail.com

portfoliosahlqvist.cargo.site/

Insta: ollesahlqvist