skip to Main Content
Kandidat Design

Rebecka Wärja

Inte så gott som ny

”Inte så gott som ny” är ett projekt som handlar om att undersöka sambandet mellan ärr och synliga lagningar.

På samma sätt som att ett lagat klädesplagg bär på en historia berättar även ärr en historia om personen som bär dem. Genom synliga lagningar som lins vill jag i det här projektet försöka ge dessa ärr den plats de förtjänar och höja värdet på dem, så att vi kan bära dem med stolthet istället för att försöka dölja dem.

Genom projektets gång har olika lagningstekniker använts som metod men också som inspiration till ett konstnärligt uttryck för att förmedla tematiken kring synliga lagningar och förstärka dess koppling till ärr på kroppen.

Projektet undersöker de estetiska aspekterna av ärr, läkning och lagning men en viktig del har också varit att utforska ärrens taktila egenskaper och hur de känns när man tar på dem. Detta förmedlas via användandet av olika typer av textilier för att skapa diverse typer av taktila upplevelser.

För att knyta ihop säcken på detta utforskande projekt har jag valt att använda mig av filten och täcket som medium för den slutgiltiga gestaltningen då den representerar samma typ av omsorg som det krävs för att laga någonting som gått sönder, vilket stämmer överens med tematiken för hela projektet.

rebecka.warja@gmail.com

instagram.com/rewarja/