skip to Main Content
Master Smyckekonst

Therese Johansson

Photo: David Eng

Photo: David Eng

Photo:David Eng

Photo:David Eng

Photo:David Eng

Photo:David Eng

Photo:David Eng

David Eng

Hidden Treasures

En livslång gemenskap med naturen och granskogen i synnerhet har lärt mig att lyssna till en unik röst. I denna gemenskap har mitt konstnärskap sitt ursprung. Ett utforskande av organisk form, färg och struktur där jag verkar i dialog med trä och silver. Materialens dolda och gömda inneboende potentialer tillsammans med mina uppenbarelser, tolkningar och insikter om de dunkla, mystiska granskogarna blir den yttersta källan till mitt arbete. Genom den ständiga handlingen att göra och röra vid materialen går de igenom lager av slipning, karvning, smidning och färgning för att få sin identitet. Smycken och föremål som binder samman kropp och sinne, bjuder in till en nyfikenhet att se naturens komplexitet ur ett nytt perspektiv. Ömsinta verk som uppmanar till bärande, beröring och reflektion. En påminnelse om ett elementärt och känslomässigt band med material och förhållandet till jorden.

Hidden Treasures består av arbeten i silver, björk och äpple trä. Där det en gång växt ut grenar från stammen växer nu något som kan liknas vid svampar och märkliga former i silver ut. Innanför barken på äpplegrenarna döljer sig ett livligt mönster som förstärkts genom bränning. Mystiskt och gåtfullt med den gemensamma nämnaren att de alla är halsband som kan plockas ur stammen och träs över och runt kroppen. Smyckets placering blir i kontakt med kroppens kärna, nära hjärtat.

 

Therese.johansson38@gmail.com

@theresejohanssonjewellery