skip to Main Content
Kandidat Textilkonst

Wilma Tesch

Lager av väv

 

Lager av väv undersöker hur det genom lager och begreppet lagning går att skapa en sårbarhet och ett sammanhang. Lagren blir ett sätt att få en andra chans, en metod för att vara snällare mot sig själv och därigenom snällare mot processen. Vävarna ger materialen ett sammanhang, någonting att höra till och de bildar i sin tur en enhet. De ger varandra stöd, får ett rum och en mötesplats.

Materialitet, teknik och färg har varit en stor del av processen. Digital jacquardväv är den bärande tekniken i arbetet, målningar ligger till grund för motiven i dem. Filosofin kring färgval handlar om alla färgers potential att skina, alla färgers storhet i rätt sammanhang. Mörka och dova nyanser behövs för att de ljusa och starka ska lyftas än mer. Trähängningen kan liknas vid en analog vävstol, en brygga mellan det digitala och analoga.

Vävarnas oändliga kombinationsmöjligheter gör att sammanhanget de hänger i alltid kan

omvärderas och ändras. Mattrasorna blir i den här processen en symbol för att laga någonting, ett sätt att ta tillvara material och se potentialen i allt. När inslagen möter varparna skapas de lager som

vävarna är, sammanfogas till skikt och det som från början endast var ett garn är nu en

sammanhållen yta. Väven skapar lager och lagren är görandet.